Oppimiskoodi

Kuinka saan ajan riittämään? Mistä saisin motivaatiota tai paremman muistin tai enemmän keskittymiskykyä? Miten oppisin kaiken mahdollisimman helposti ja nopeasti?

Opiskelijat, jotka onnistuvat opinnoissaan eivät välttämättä ole muita lahjakkaampia – he vain tekevät monta asiaa oikein. Opiskelu edellyttää monenlaista taitoa; elämänhallintaa, tunnetaitoja, keskittymisen säätelyä sekä ymmärrystä siitä, miten oppiminen tehokkaimmin tapahtuu. Entä jos näistä taidoista olisi käytännöllinen kartta, jonka avulla voi kartoittaa polkuja muutokseen ja onnistuvaan oppimiseen?

Useampi vuosi sitten huomasin, ettei tällaista karttaa ollut saatavilla. Aloin opettaa Oppimisen taidot -kurssia, kirjoittaa opiskelijoideni avuksi blogia (Oppimisen taidot) ja koota psykologin ymmärrykseni pohjalta kokonaisuutta, jossa opiskelun ja oppimisen monet puolet tulisivat kartoitetuiksi opiskelijan näkökulmasta. Blogin kävijämäärissä huomasin heti, että tällaiselle tiedolle ja ohjaukselle on tarvetta.

Vähitellen kokonaisuus alkoi hahmottua ja päätin yrittää ajatella kaiken läpi niin selkeästi ja kiinnostavasti, että siitä hyötyisivät myös muut kuin omat opiskelijani. Kävi, kuten arvata voi, että löysin kirjoittamisen aikana vielä paljon uusia ajatteluvälineitä ja käytännön ideoita. Kirja nimeksi tuli Oppimiskoodi: kuinka oppiminen onnistuu.

Kirja on kirjoitettu opiskelijoille ja heitä ohjaaville aikuisille – opettajille, eritysopettajille, opinto-ohjaajille, avustajille ja vanhemmille. Kirjan aiheena on tavoitteellinen oppiminen – siis opiskelu – ja siksi käytän kaiken ikäisistä oppijoista kirjassa nimitystä opiskelija. Toisaalta koen monessa kohdassa kirjoittavani teemoista, jotka ovat ajankohtaisia myös työelämässä toimiville tai ylipäätään heille, jotka haluavat saada jotakin aikaan.

Sivuilla on valtavasti asiaa. Enemmän, kuin mitä kenenkään tarvitsee osata. Onneksi oppiminen onnistuu rosoisemminkin. Kirjan eri teemat tarjoavat monta polkua hyvään oppimiseen. Kaikkea ei tarvitse yrittääkään ottaa haltuun. Oman opiskelun parantamiseen riittää, että aloittaa jostakin.

Toivon, että kirjasta on iloa ja hyötyä opiskelijolle, jotka haluavat tehdä viisaammin oppimistyötään. Ja toivon, että vielä lukuisammat opiskelijat hyötyvät kokoamistani tiedoista ja ajatuksista, kun opettajat ja muut kasvattajat niitä heille välittävät. Oletan, että opettaja saattaa itsekin haluta soveltaa ainakin joitakin ajatuksia omien työtapojensa kehittämiseen.

Blogin lukijat saavat kirjan tilauksesta tai ennakkotilauksesta alennusta käyttäessään tätä linkkiä tai Ps-kustannuksen asiakaspalvelussa esittämällä koodin 7109.

Advertisement